Rematando as labores de reconstrución do “Naomb Gobnait”. Museo do Mar de Galicia