Contacto.

Nortideas é unha empresa de servizos especializada na comunicación, formación e organización de eventos con clasificación empresarial expedida polo Ministerio de Economía e Facenda e inscrita no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia. Con data de 30 de xaneiro de 2019 Nortideas asina un convenio de colaboración coa entidade sen ánimo de lucro, Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial, polo que se compromete á cooperación na difusión de todas as actividades relacionadas co proxecto “Camiño por Mar”.

R/ San Clemente, 1
16705 Santiago de Compostela
Tlf: 981 555 291
Soporte: Soporte@nortideas.com
Marketing: Marketing@nortideas.com


Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial

Lugar de A Revolta, Eirapedriña, 96
E-15895 Bugallido-Ames
Coruña, Galicia, España Tlf: 981 891 405
www.asociacionbuxa.com asociacionbuxa@asociacionbuxa.com